Blir jorden sur der hvor jeg graver ned bokashi?

Nei. Dersom du lager jord ved å grave bokashi ned i jorden, vil bokashien har lav pH de første par ukene etter at du har gravd den ned; deretter vil den ha nøytralisert seg. Dersom du skal plante ut for-sådde planter med lange røtter der hvor du har gravd ned bokashi, anbefaler vi å vente i to uker. Skal du så, kan du gjøre det med det samme – det vil likevel gå minst to uker før det du sår har så lange røtter at de når 15 cm ned i jorden, til der bokashien ligger.