Trenger hagen din kalk?

Regner det mye hos deg er det stor sannsynlighet for at du har litt sur jord. Mye nedbør fører nemlig til næringsfattig jord med lav pH – mens områder med lite nedbør ofte er mer kalkholdige og næringsrike. Sur jord er altså et helt naturlig resultat av det kalde og våte klimaet vi har i store deler av Norge, og mesteparten av det naturlige jordsmonnet vårt er dermed surere enn hva som er optimalt for god plantevekst.

Ulike planter har ulike krav til pH. Såkalte surjordsplanter (som blåbær og rhododendron) skal helst ha litt sur jord. Men de fleste både pryd- og nyttevekster trives dårlig ved lav pH. Det er fordi pHen i jorda påvirker deres evne til å ta opp næringsstoffer. De fleste plantene vi dyrker vil trives best med en pH et sted mellom 6 og 6,7. Men her er det lurt å lese seg opp på hver enkelt plante – potet skal for eksempel helst ha litt lavere pH (mellom 5,5 og 5,8) for å slippe problemer med skurv.

Ta en test

Er du usikker på om du trenger å tilføre jorda di kalk, er det første du bør gjøre å måle pHen. Du kan kjøpe lakmus-/indikatorpapir på apotek, men du kan også finne det på noen hagesentre og i diverse nettbutikker. Løs opp en skje jord i et vannglass, og la det stå og hvile i 15-30 minutter. Deretter kan du dyppe papiret eller stripsen i vannet. Fargen på papiret vil da vise deg ganske nøyaktig hvilken pH jorda di har. Det kan være stor variasjon fra ulike områder i hagen, så det er lurt å teste forskjellige steder.

Det var visst litt surt – hva nå?

Intensiv kalking kan føre til at vi utarmer jorda. Raske og store forandringer av pH-verdien er nemlig ikke bra for jordlivet. Mikroorganismene dør fordi de ikke rekker å omstille seg. Derfor er det heller ikke likegyldig hva vi kalker med.

Et vanlig tips vi ofte ser gå igjen er å bruke aske. Aske har en pH på 10-13 og blir fremdeles en del brukt i private hager for å øke pHen i jorda. Dessverre kan aske øke pHen så raskt at jordlivet får problemer. Det er på grunn av dette at vi ber folk unngå aske i bokashi, og bare bruke rent biokull, da asken rett og slett dreper mikrobene. Et annet problem med aske er at den ofte har et høyt innhold av tungmetaller. Det er blitt gjort analyser av aske fra bjørkeved hvor man fant konsentrasjoner av bly og sink, og særlig kadmium, som var langt høyere enn grenseverdiene for hva som kan brukes i dyrking. På grunn av dette skal man derfor være litt varsom med å bruke mye aske i hagen.

Skjellsand er et godt alternativ til å bruke aske. Det er naturlig grovmalt kalk som løses langsomt opp i jorden, noe som gjør at vi unngår brå endringer i pH-verdien. Vi kan altså få riktig pH uten at det påvirker jordlivet negativt, for de rekker å tilpasse seg. Skjellsand er langtidsvirkende, stabiliserer pHen og motvirker forsuring i opptil 3 år etter påføring. Skjellsand kan du lage selv av skjell du plukker og knuser – vi har det også i nettbutikken.

Til mindre områder som krukker eller rundt enkelte planter kan du også gjerne bruke eggeskall. Knus dem først (gjerne grundig med morter eller i en blender) og bland dem så inn i jorda til for eksempel roser eller tomater.

// AS

Relaterte artikler

Høstgjødsling plen

Rådene for når plenen skal gjødsles spriker en del, men det begynner i alle fall å bli enighet om at det er viktig å gjøds...

Skjell i bokashihagen

Jeg kalker ikke jorden min. Det er ikke nødvendig dersom man tilfører mye organiske materialer i form av kompost til jorden, slik jeg gjør ...

Eggeskall

Pleier du å legge eggeskall i bokashien har du sikkert lagt merke til at det tar litt tid før de omdannes til jord. De er ofte de siste gjenkjennel...