Bokashibøtter i resirkulert plast

Bokashibøtter fra Bokashi Norge er laget av 100 % resirkulert plast, utviklet i Europa.

100 % resirkulert plast

Alle bøtter fra Bokashi Norge laget av 100 % resirkulert plast. Dette viktige skifte i bøttemateriale skjedde på slutten av 2017.

Plastmaterialet kalles Procyclene og er utviklet av europeiske Interseroh. Sammensetningen lages av husholdningsavfall som sorteres nøye og prosesseres (gasses av, filtreres, renses) under strenge kvalitetskrav, til å bli plastgranulater av 100 % resirkulerte materialer med egenskaper som tidligere ikke var mulig å få til ved gjenbruk. Procyclene er blitt en fullgod erstatning for plastsammensetnigner som tidligere ble laget av råolje.

Bøtte-produsenten vår bekrefter: Nå er det dette materialet – og bare dette – som brukes til å lage plasten til bokashibøttene våre. Resirkuleringsnummeret på bøttene er PP 05.

Hvorfor plast overhodet?

Helst skulle vi solgt bokashibøtter i et annet materiale enn plast, naturligvis. Det er altfor mye plast i omløp allerede. Men bokashibøtter må være lufttette over lang tid (de skal vare lenge), lette (av frakthensyn og av hensyn til deg som skal håndtere dem) og ikke for dyre (slik at mange har råd til å lage jord av matavfallet sitt enkelt, raskt og uten vond lukt). Bokashibøtter består av flere deler: de har rist i bunnen og tappekran til bokashivæske, og skal likevel ha alle egenskapene over. Da er plast et velegnet materiale. Man får velge sin plast med omhu; og bokashibøtter til kompostering av matavfall er et godt og miljøsmart plastvalg i det store regnskapet. Særlig når plasten er resirkulert.

Husk at du også kan lage jord av matavfallet ditt med bokashi uten å kjøpe plastbøtter. Enhver helt lufttett beholder funker!

Våre bokashibøtter: