Skole og barnehage

Bokashi kompostering passer godt i både barnehage og skole og kan enkelt gjennomføres uten tilgang på store grøntarealer.