Hvor mye jord skal bokashi blandes med?

Bruk minimum like mye jord som bokashi når du skal lage jord. Bland jord og bokashi godt og dekk med 10 - 15 cm vanlig jord på toppen.