Hvordan oppbevare bokashistrø?

Strøet oppbevares i lufttett beholder/pose, tørt og i romtemperatur/ ca. 18 grader. Må ikke utsettes for direkte sollys. Heller ikke uåpnede poser skal oppbevares i over 18–20 grader eller utsettes for store temperatursvingninger, da kan det oppstå kondens på innsiden av posen, og dette kan gjøre at strøet mugner siden.