Hvordan oppbevare bokashistrø?

Mørkt, tørt og i romtemperatur. Heller ikke uåpnede poser skal oppbevares i over 18–20 grader eller utsettes for store temperatursvingninger, da kan det oppstå kondens på innsiden av posen, og dette kan gjøre at strøet mugner siden.