Hvor lenge varer bokashinæringen i jorden?

Lenge. Det er vanskelig å avgjøre det nøyaktig, men dersom mikrobene trives, og det gjør de så lenge det finnes organisk materiale i jorden, formerer de seg og mikrolivet i jorden blir bare bedre og bedre. Jorden blir mer levende for hvert år. Og stappfull av feit og fin meitemark!

Det er altså ikke bare næringsstoffene i komposten som gjør bokashijorden verdifull; vel så viktig er synergiene bokashimikrobene skaper med mikrolivet i jorden.

Mye av næringen i bokashi er organisk bundet. Den er ikke som kunstgjødsel som blir vasket rett ut hvis plantene ikke tar den opp.