Blir jorden sur der hvor jeg graver ned bokashi?

Nei – men bokashien er sur. Dersom du lager jord ved å grave bokashi ned i jorden, vil selve bokashien har lav pH de første par ukene etter at du har gravd den ned; deretter nøytraliser den seg. Hvis du skal plante ut planter med lange røtter der hvor du har gravd ned bokashi, anbefaler vi å vente i to uker for sikkerhets skyld. Skal du så frø, kan du gjøre det med det samme – det vil likevel gå minst to uker før det du sår har så lange røtter at de når 15 cm ned i jorden til der bokashien ligger.