Hvor dypt skal jeg grave bokashien?

Den bør minimum graves ned 10 cm, gjerne 15 cm.

Bokashi er surt (har lav pH) de første par ukene etter at den er kommet i kontakt med jord. Dette gjør at rotter og mus sjeldnere viser interesse for bokashi enn for fersk eller halvveis omdannet mat i en tradisjonell varmkompost. Hunder og fugler kan imidlertid bli nysgjerrige av lukte de første to ukene. Dekk til med minimum 10–15 cm med jord og legg eventuelt en kompostrist, noen jordsekker eller annet over nedgravingsstedet de første to ukene.