5 grunner til å velge organisk gjødsel

Fordelene ved å bruke organisk gjødsel fremfor kunstgjødsel er så mange at man i økologisk dyrking ikke tillater bruk av kunstgjødsel. Det er rett og slett altfor ødeleggende for jorda! Bruker du derimot organisk gjødsel, bygger du opp næringsrik og levende jord hvor plantene dine kan trives i mange, mange år. Og på toppen av det hele sparer du penger og bedriver karbonfangst også.

1) Du mater mikrolivet

Mens kunstgjødsel (eller mineralgjødsel som det også kalles) dreper mikrolivet, gir du mikrobene både mat og habitat når du bruker organisk gjødsel. Jo mer mikroliv, jo mer effektivt greier plantene dine å finne og ta opp den næringen de behøver fra jorda. Og næring som bevares i levende jord blir ikke skylt vekk – den forblir i mikrobene og de underjordiske sopprotnettverkene. Dermed kreves det mindre mengder gjødsel totalt sett, fordi man ikke mister så mye til utvasking. Høyere mikrobiell aktivitet øker karboninnholdet i jorda, så å mate mikrolivet er faktisk et viktig klimatiltak også.

2) Du gjør jorda mer motstandsdyktig

Ved å øke mengden organisk materiale i jorda, forbedres jordstrukturen og jorda holder bedre på væske. Samtidig tåler den flom bedre, da den drenerer bedre. Planterøttene får også den luften og plassen de trenger, og jorda blir ikke vannsyk. Jord med høyt organisk innhold blir rett og slett mer motstandsdyktig – både mot tørke og flom.

3) Du beriker jorda i stedet for å utarme den

Stadig tilførsel av kunstgjødsel/mineralgjødsel ødelegger ikke bare for mikrolivet, men også meitemarken tåler kunstgjødsel dårlig. Når jorda mister alle de små arbeiderne sine, skjer det ikke lenger noen utveksling av næring mellom planter og jord. De naturlige prosessene ødelegges, og for å kompensere må du tilføre enda mer kunstgjødsel – som igjen fører til enda dårligere kår for mikroliv og mark. Etterhvert som du høster, forsvinner også mer og mer av det opprinnelige organiske materialet, uten at du tilfører noe nytt. Til slutt sitter du igjen med oppbrukt og død jord hvor ingenting vil gro.

4) Kunstgjødsel er dyrt og energikrevende – organisk gjødsel er gratis!

Mens kunstgjødselen utvinnes fra gruver og fremstilles gjennom energikrevende kjemiske prosesser, kan du skaffe deg mengder av organisk gjødsel helt gratis: Tang, matavfall, gressklipp, neslevann, hageavfall, husdyrgjødsel, ull… De aller fleste av oss har tilgang på minst et par av disse. Alt dette, som mange vil stemple som ugress og avfall, er stappfullt av næringsstoffer og det tilfører mengder av organisk materiale til jorda di.

5) Du bygger opp jorda over tid og effekten varer lenge

Jo mer du mater jorda, jo bedre blir den. Innsatsen du legger i å bygge jord nå lønner seg både i år, neste år, og året etter der – det har faktisk vært gjort forsøk på tidligere dyrket mark hvor effekten av husdyrgjødsel var målbar mer enn hundre år etter siste gjødsling. Gjødslingseffekten er altså betydelig mer langsiktig enn ved bruk av kunstgjødsel (som umiddelbart kan taes opp av plantene), men til gjengjeld varer også forbedringene mye lenger. I stedet for å starte fra scratch hvert år, stiller du altså bedre og bedre forberedt for hver nye sesong.

Det finnes mange flere fordeler med organisk gjødsel enn hva vi nevner her, som for eksempel at man ikke ødelegger omkringliggende natur og vassdrag med avrenning av nitrogen og fosfor, eller at man ikke gjør seg avhengig av kunstgjødsel fra politisk ustabile land, men disse grunnene her er altså direkte knyttet til deg og plassen du dyrker på.

// AS

Relaterte artikler

Kunstgjødsel vs jordforbedring

I de alle fleste tilfeller inneholder ikke jorda i hagene våre nok næring til at grønnsaks- og prydvekstene vi ønsker å dyrke fr...

Hva skjer med bokashimikrober når de dør?

Et godt mikroliv er viktig for jorden. Men hvordan forholder jorden seg til livet etter døden? Og er det noen forskjell på levende næring og ...

Gjødsle med tang

Tang og tare har en lang historie som gjødsel. Bønder og småbrukere langs kysten pleide å hente store mengder tang i fjæra, men ...