Landbruk

Bokashi er effektivt også i landbruket. Her har vi tips om dette.

Mindre utslipp i landbruket og bedre økonomi for bonden

Mindre utslipp i landbruket og bedre økonomi for bonden

Kan fermentering av husdyrgjødsel redusere nitrogentap og klimagassutslipp i norsk landbruk, og samtidig bli god butikk for bonden? Landbruksdirektoratet...

Bokashi i norsk landbruk?

Bokashi i norsk landbruk?

Håndtering av husdyrgjødsel byr på miljøutfordringer i landbruket; både klimagassutslipp og mer lokale utfordringer for miljø...

Fermentering av husdyrgjødsel - sluttrapport 2020

Fermentering av husdyrgjødsel - sluttrapport 2020

– Til tross for lovende tendenser, konkluderer vi med at vi ikke kan dokumentere effekt av å tilsette bokashimikrober (EM-1) til husdyrgjødse...

Landbruket: Møkk og mikrober 2017

Landbruket: Møkk og mikrober 2017

Det bobler i møkka i en gjødselkjeller på Vestlandet, og to NH3-loggere tikker og går i et kalkunhus i Østfold. Høsten 2...

1500 kubikk bokashi

1500 kubikk bokashi

Bokashi i landbruket. I august 2016 lagde en bonde i Østfold 10 kubikkmeter bokashi med kyllingmøkk, halm og Effektive Mikroorganismer pakket i pl...

Brukermanual for landbruket

Brukermanual for landbruket

Effektive mikroorganismer (EM) kan benyttes på flere måter i dyreholdet, avhengig av hva som er viktigst for din gård.

Fermentering av bløtgjødsel fra gris

Fermentering av bløtgjødsel fra gris

Fermentering med mikroorganismer skal gi bedre inneklima og bedre utnyttelse av næringsstoffene i husdyrgjødsel. Slik gjør du med blø...

Fermentering av kugjødsel

Fermentering av kugjødsel

Fermentering med mikroorganismer skal gi bedre inneklima og bedre utnyttelse av næringsstoffene i husdyrgjødsel. Slik gjør du med blø...

Fermentering av husdyrgjødsel

Fermentering av husdyrgjødsel

Kan fermentering av husdyrgjødsel redusere nitrogentap og klimagassutslipp i norsk landbruk, og samtidig bli god butikk for bonden? Landbruksdirektoratet...

Fermentering av kalkuntalle

Fermentering av kalkuntalle

Fermentering av kalkuntalle ved hjelp av mikroorganismer skal sikre at færre næringsstoffer forsvinner gjennom avgassing, forbedre innemiljøe...

Fermentering av sauetalle

Fermentering av sauetalle

Du kan benytte effektive mikroorganismer (EM) på flere måter i saueholdet, avhengig av hva som er viktigst for din gård.

Manualen under er et...