Fermentering av bløtgjødsel fra gris - brukermanual

Fermentering med mikroorganismer skal gi bedre inneklima og bedre utnyttelse av næringsstoffene i husdyrgjødsel. Slik gjør du med bløtgjødsel fra gris.

Dette trenger du

Du benytter to tilsetninger for å sikre fermentering av blautgjødsel fra gris:

  • Microferm: sikrer fermenteringsprosessen gjennom å tilføre fermentative mikroorganismer i miljøet
  • ProMest: sikrer at forråtnelsesmikrober får mer krevende vilkår

Slik gjør du

Start alltid påføring når det er minst gjødsel i det miljøet du ønsker å behandle, og påfør så nær dyrene som mulig på en enkelt gjennomførbar måte. Dyrene har bare godt av eventuell nærkontakt med mikrobene. I en bløtgjødseloperasjon betyr dette at du starter påføringen av mikrober rett etter at du har tømt gjødselgrava, og at du påfører mikrobene i selve fjøset, hvorpå de renner ned i gjødselgrava sammen med gjødsla.

Dag 1
Bland ut ProMest med rent vann, og spre denne blandingen jevnt utover gulvet i fjøset. Benytt håndholdt vannkanne med dusjhode eller annet som gir jevn spredning.

Dosering: 1 liter ProMest per 100 slaktegris. Tynn ut i så mye vann som behøves for enkelt å fordele løsningen utover hele gulvet i fjøset.

Dag 7
Bland ut ProMest med rent vann, og spre denne blandingen jevnt utover gulvet i fjøset.

Dosering: 1 liter ProMest per 100 slaktegris.

Bland ut Microferm med lunkent vann, ikke varmere enn 35 grader. Benytt håndholdt vannkanne med dusjhode eller lignende.

Dosering: 5 liter Microferm per 50 m3 bløtgjødsel som er igjen i gjødselgrava etter tømming. Tynn ut i så mye vann som behøves for enkelt å fordele løsningen utover hele gulvet i fjøset.

Deretter, hver gang grisene i en avdeling fjernes for slakt og nye griser settes inn:

– Dag 1 etter innsett 

Bland ut ProMest med rent vann, og spre denne blandingen jevnt utover gulvet i den aktuelle avdelingen hvor nye griser er satt inn.

Dosering: 1 liter ProMest per 100 dyr i den aktuelle avdelingen

– Dag 2 etter innsett
Microferm blandes med vann og spres ut som beskrevet over.

Dosering: 10 liter Microferm per 100 dyr i den aktuelle avdelingen

Generell informasjon

Det er ikke behov for ekstra omrøring i gjødselgrava for å blande inn mikrobene tilstrekkelig. Det tar om lag 6 uker før du vil kjenne at fermenteringen er godt i gang i gjødselgrava. En vellykket fermentering kjennetegnes av redusert ammoniakk lukt, som erstattes av en lett syrlig lukt. Det skal være redusert skorpedannelse, og normalt vil det være et tynt lag med grønlig skum på toppen av gjødsla i grava.

Dersom du benytter CaCO3 i fjøset, bør dette byttes ut med annet egnet middel, da CaCO3 øker pH og motvirker effekten av fermenteringen.

Når gjødsla i grava er fermentert, skal den være mer stabil enn ubehandlet gjødsel, og kan oppbevares i eksternt gjødsellager frem til spredning uten videre behandling. Dersom det er mye ubehandlet gjødsel igjen i det eksterne lageret når den behandlede gjødsla pumpes over, bør dette helst tømmes først, eller det bør tilsettes ProMest og Microferm som beskrevet i stegene over i det eksterne gjødsellageret før den behandlede gjødsla pumpes over.