Brukermanual for landbruket - fermentering av husdyrgjødsel

Effektive mikroorganismer (EM) kan benyttes på flere måter i dyreholdet, avhengig av hva som er viktigst for din gård.

Følg lenkene under for å se fremgangsmåter for fermentering med mikroorganismer (EM) av husdyrgjødsel fra:

Kalkun (talle)
Sau (talle)
Gris (bløtgjødsel)
Ku (bløtgjødsel)

Det er best å påføre mikroorganismene når det er minst gjødsel i det miljøet du ønsker å behandle, og påfør så nær dyrene som mulig på en enkelt gjennomførbar måte. Dyrene har bare godt av eventuelt nærkontakt med mikrobene.

Ikke alle produktene er å finne i nettbutikken vår, men ta kontakt på kundeservice@bokashinorge.no så skal vi hjelpe deg videre. 

Aktuelle produkter:

Relaterte artikler

Fermentering av kugjødsel

Fermentering med mikroorganismer gir bedre inneklima og bedre utnyttelse av næringsstoffene i husdyrgjødsel. Slik gjør du med bløtgjø...

Fermentering av bløtgjødsel fra gris

Fermentering med mikroorganismer skal gi bedre inneklima og bedre utnyttelse av næringsstoffene i husdyrgjødsel. Slik gjør du med blø...

Fermentering av sauetalle

Du kan benytte effektive mikroorganismer (EM) på flere måter i saueholdet, avhengig av hva som er viktigst for din gård.

Manualen under er et...

Fermentering av kylling- og kalkuntalle

Fermentering av kylling- og kalkuntalle ved hjelp av mikroorganismer skal sikre at færre næringsstoffer forsvinner gjennom avgassing, forbedre innem...