Brukermanual for landbruket - fermentering av husdyrgjødsel

Effektive mikroorganismer (EM) kan benyttes på flere måter i dyreholdet, avhengig av hva som er viktigst for din gård.

Følg lenkene under for å se fremgangsmåter for fermentering med mikroorganismer (EM) av husdyrgjødsel fra:

Kalkun (talle)
Sau (talle)
Gris (bløtgjødsel)
Ku (bløtgjødsel)

Start alltid påføring når det er minst gjødsel i det miljøet du ønsker å behandle, og påfør så nær dyrene som mulig på en enkelt gjennomførbar måte. Dyrene har bare godt av eventuelt nærkontakt med mikrobene.

I prosjektet Melkesyrefermetering av husdyrgjødsel gjennomføres tester ved 4–6 ulike gårder. Testperioden går over to år, og det blir tatt prøver og gjennomført jordanalyser underveis. Prosjektet omfatter håndtering av gjødsel fra kalkun, gris og ku, samt testing av effekten på en betydelig luktutfordring knyttet til en minkfarm på Klepp i Rogaland. I tillegg har prosjektet noen tilknyttede interessenter (gårder) som gjennomfører egne testprosjekter, blant annet på sauetalle.

Ikke alle produktene er å finne i nettbutikken vår, men ta kontakt på kundeservice@bokashinorge.no så skal vi hjelpe deg videre. 

Aktuelle produkter:

Relaterte artikler

Fermentering av kugjødsel

Fermentering med mikroorganismer skal gi bedre inneklima og bedre utnyttelse av næringsstoffene i husdyrgjødsel. Slik gjør du med blø...

Fermentering av bløtgjødsel fra gris

Fermentering med mikroorganismer skal gi bedre inneklima og bedre utnyttelse av næringsstoffene i husdyrgjødsel. Slik gjør du med blø...

Fermentering av sauetalle

Du kan benytte effektive mikroorganismer (EM) på flere måter i saueholdet, avhengig av hva som er viktigst for din gård.

Manualen under er et...

Fermentering av kalkuntalle

Fermentering av kalkuntalle ved hjelp av mikroorganismer skal sikre at færre næringsstoffer forsvinner gjennom avgassing, forbedre innemiljøe...