Fermentering av kalkuntalle - brukermanual

Fermentering av kalkuntalle ved hjelp av mikroorganismer skal sikre at færre næringsstoffer forsvinner gjennom avgassing, forbedre innemiljøet i kalkunhuset og redusere lukt.

Dette trenger du

Du benytter to tilsetninger for å sikre fermentering av talle i en kalkunoperasjon.

  • Microferm: sikrer fermenteringsprosessen gjennom å tilføre fermentative mikroorganismer i miljøet
  • SynVital: gir en stabil tilføring av mikrober tidlig i forløpet, probiotisk

Mikrobene kan ikke etablere seg i ren flis, og på starten av et innsett er det lite gjødsel for dem å finne næring i: vi benytter derfor SynVital helt i starten for å få mikrobene inn i huset på en stabil måte. SynVital er EM-mikrober som er aktivert i hvetekli: dette fungerer også som et probiotika og gir bedre tarmhelse hos kalkunene når de spiser det. SynVital er godkjent som fórtilsetning av Mattilsynet.

Aktuelle produkter:

Slik gjør du

Start alltid påføring når det er minst gjødsel i det miljøet du ønsker å behandle, og påfør så nær dyrene som mulig på en enkelt gjennomførbar måte. Dyrene har bare godt av eventuelt nærkontakt med mikrobene. I en kalkunoperasjon hvor treflis benyttes i talla, betyr dette at du starter påføringen av mikrober rett etter at du har desinfisert huset, og at du påfører mikrobene i selve huset og gjerne med overspraying av besetningen.

Dag 0 – før påføring av flis
Umiddelbart etter at huset er desinfisert: bland ut Microferm med lunkent vann, ikke varmere enn 35 grader. Spray overgang mellom vegg og gulv over hele huset. Målet er å få mikrober inn i hjørner, overganger mellom plater eller andre steder der det kan sitte igjen talle fra forrige besetning. Her finner mikrobene mat å leve av. Benytt ryggholdt spraykanne eller annet som gir jevn og lett spredning.

Dosering: 1 liter Microferm blandes i 100 liter vann. Denne blandingen sprayes over slik at overflatene blir synlig fuktig, men ikke så mye at det blir vått eller renner nedover veggene.

Dag 1 og dag 7
Fordel SynVital jevnt utover fórpapiret.

Dosering: 1 kg SynVital per 300 kalkun.

Fra dag 1
Bland ut Microferm med lunkent vann, ikke varmere enn 35 grader. Spray dette tynt over hele huset. Klimaanlegg med doseringspumpe kan benyttes dersom det kun er rent vann som normalt benyttes i klimaanlegget.

Dosering: 1 liter Microferm blandes i 500 liter vann. Denne blandingen skal sprayes over talla til flisa blir så vidt fuktig, men ikke våt.

Denne operasjonen gjentas noen ganger per uke gjennom hele perioden frem til slakt: minimum 3 ganger per uke de første 10 ukene, deretter minimum 2 ganger per uke.

Generell informasjon

Det tar om lag 6 uker før du vil kjenne at fermenteringen er godt i gang i talla. En vellykket fermentering kjennetegnes av redusert ammoniakk-lukt, som erstattes av en lett syrlig lukt.

Dersom Microferm sprayes gjennom klimaanlegg, er det viktig at det ikke tilsettes andre stoffer gjennom klimaanlegget, og at det er rent vann fra brønn eller kommunalt vann som benyttes. Dersom det finnes næringsstoffer i vannet, vil mikrobene kunne omsette disse og det vil kunne dannes en biofilm på innsiden av rørene (denne kan løses opp med maursyre).

Lag bokashistakk

Når talla allerede er fermentert i huset, skal den være mer stabil enn ubehandlet talle. Men fordi såpass stor del av talla i huset har god tilgang til luft, er fermenteringen allikevel bare delvis fullført når talla tas ut av huset etter et innsett. Den beste talla får du derfor ved å legge talla i stakk, dekke med plast så den blir lufttett, og fermentere den videre i minst 8 uker før den spres på jordet.

Fermentering er en kald prosess. Stakken skal ikke gå over 40 grader i temperatur, og trenger derfor ikke vendes for å holde temperaturen nede.

 

Relaterte artikler

Bokashi i norsk landbruk?

Håndtering av husdyrgjødsel byr på miljøutfordringer i landbruket; både klimagassutslipp og mer lokale utfordringer for miljø...

Brukermanual for landbruket

Effektive mikroorganismer (EM) kan benyttes på flere måter i dyreholdet, avhengig av hva som er viktigst for din gård.

Mindre utslipp i landbruket og bedre økonomi for bonden

Kan fermentering av husdyrgjødsel redusere nitrogentap og klimagassutslipp i norsk landbruk, og samtidig bli god butikk for bonden? Landbruksdirektoratet...