Ren hagedam med mikrober

Ren hagedam med mikrober

Har du en dam i hagen din vil du periodevis oppleve en oppblomstring av alger, samt ha behov for rengjøring og fjerning av slam. Vi bruker Effektive Mikr...

Effektive Mikroorganismer renser dammen!

Effektive Mikroorganismer renser dammen!

Det er hovedsakelig to problemer man møter på når man har en hagedam. Det første er at det bygger seg opp for mye slam. Dødt or...

Vann i hagen

Vann i hagen

En av de aller viktigste tingene du kan tilby både insekter, dyr og fugler i hagen din er vann. Uten vann kan de gjerne komme innom på besøk,...

Hvordan lage en hagedam?

Hvordan lage en hagedam?

Det er forskjellige måter å bygge en dam på, og hva som passer best for deg og din hage vil variere både med tanke på budsjett, hv...

Lag et sumpbed rundt hagedammen

Lag et sumpbed rundt hagedammen

Kantvegetasjonen langs dammen din er viktig for både livet i dammen, men også for jorda rundt. Her kan en rekke arter finne både gode skjulest...