Hvordan lage en hagedam?

Det er forskjellige måter å bygge en dam på, og hva som passer best for deg og din hage vil variere både med tanke på budsjett, hvordan du ønsker å bruke dammen – og rett og slett hva du synes er pent. Vårt fokus er hovedsakelig å gjøre hagen litt villere og bedre egnet for dyr, fugler og småkryp, så her beskriver vi derfor hvordan du kan lage en svært enkel dam på bakkenivå.

Begynn med å bestemme deg for hvor du vil ha dammen

Dammen bør ligge forholdsvis nært trær eller hekk så diverse dyr og insekter kan besøke den uten å risikere liv og lemmer. Midt på en stor, tom plen er derfor ikke ideelt. Samtidig bør ikke dammen være direkte under trærne, da store mengder blader og nåler kan havne i vannet. Det hoper seg raskt opp og danner mye bunnslam. Særlig nåletrær er et problem da nålene kan gjøre vannet surere. Dammen bør også få en del lys. Et sted mellom sol og halvskygge er som regel perfekt.

Hva slags form dammen skal ha?

Vil du ha noe formelt, som en sirkel eller firkant? Eller en mer organisk form? Marker formen og størrelsen du ønsker, for eksempel med en tråd eller hageslange. La det bli liggende litt og vurder formen fra ulike steder i hagen. Hvor kommer du hovedsakelig til å se dammen fra? Ser det fint ut derfra? Oppleves størrelsen riktig på litt avstand? Her er det lurt å ikke forhaste seg, da det fort kan bli mye ekstraarbeid hvis man skulle ombestemme seg etterhvert.

Så er det frem med spaden...

...eller gravemaskina hvis du er så heldig at du har plass til en større dam. Sørg for at minst én side av dammen er ganske grunn slik at noe som havner uti dammen alltid vil klare å komme seg opp og ut igjen. Dammen kan gjerne være rundt 60 cm dyp – jo dypere jo bedre med tanke på å tilrettelegge for flest mulige dyr og insekter. Men bor du i et boligområde eller en annen plass hvor barn lett kan komme til, er regelen maks 20 cm. Er dammen dypere enn dette bør du gjerde den inn. Så for mange av oss vil en forholdsvis grunn dam være mest gjennomførbart (og tryggest for barna i nabolaget). Pass også på at hullet du graver er ordentlig i vater så du får fylt den opp som planlagt.

Rydd overflaten i hullet og fjern alt du finner av steiner

Skarpe steiner kan fort lage hull i en damduk. Har du mye stein i jorda, grav hullet litt ekstra dypt før du dekker bunnen med cirka 5 cm sand. Det beskytter godt. Du kan også gjerne ha en filt- eller fiberduk som ekstra beskyttelse under damduken.

Deretter må du legge en damduk i hullet du har gravd

Damduk finnes i PVC og gummi. Gummiduken er dyrere, men holder til gjengjeld lenger og tåler temperaturforandringer bedre enn PVC. Fyll dammen sakte med vann, og observer hvordan duken presses ned mot underlaget. Rett ut bretter som dukker opp underveis, og avslutt med å feste duken med store steiner øverst rundt kanten. Et mer miljøvennlig valg er å forme dammen din av leire/bentonitt, så gjør gjerne det hvis du har mulighet! Noen velger også å grave ned ferdig støpte damformer i plast. Velger du dette så husk at etasje-inndelingen i disse ofte kan være såpass bratt fra nivå til nivå at du bør bygge en salamandertrapp eller plassere stein litt strategisk slik at det som havner oppi dammen din også greier å komme seg ut igjen.

Fjern overskuddsduk

Det som blir igjen av duk på utsiden av dammen kan du enten klippe vekk – eller du kan lage en liten våtmarks-sone. Det gjør du ved å anlegge et bed oppå dukrestene. Lag gjerne et par hull i duken først da plantene som skal vokse der behøver bittelitt drenering selvom de liker det vått.

Så er det bare gøy som gjenstår!

Beplantning og dandering av pyntesteiner for eksempel. Deretter kan vi lene oss fornøyde tilbake og glede oss til storfint besøk fra diverse spennende to-, fire- og seksbeinte! De første besøkende vil ofte være ryggsvømmere, vannløpere og vannkalver – og kanskje en øyenstikker (av den enkle grunn at de kan fly), mens de som ikke har vinger ofte trenger hakket mer tid på seg.

// AS

Relaterte artikler

Vann i hagen

En av de aller viktigste tingene du kan tilby både insekter, dyr og fugler i hagen din er vann. Uten vann kan de gjerne komme innom på besøk,...

Effektive Mikroorganismer renser dammen!

Det er hovedsakelig to problemer man møter på når man har en hagedam. Det første er at det bygger seg opp for mye slam. Dødt or...

Lag et sumpbed rundt hagedammen

Kantvegetasjonen langs dammen din er viktig for både livet i dammen, men også for jorda rundt. Her kan en rekke arter finne både gode skjulest...