Fermentering av kugjødsel - brukermanual

Fermentering med mikroorganismer skal gi bedre inneklima og bedre utnyttelse av næringsstoffene i husdyrgjødsel. Slik gjør du med bløtgjødsel fra ku.

Dette trenger du

Du benytter to tilsetninger for å sikre fermentering av bløtgjødsel fra ku:

  • Microferm: sikrer fermenteringsprosessen gjennom å tilføre fermentative mikroorganismer i miljøet
  • ProMest: sikrer at forråtnelsesmikrober får mer krevende vilkår

Slik gjør du

Start alltid påføring når det er minst gjødsel i det miljøet du ønsker å behandle, og påfør så nær dyrene som mulig på en enkelt gjennomførbar måte. Dyrene har bare godt av eventuell nærkontakt med mikrobene.  I en bløtgjødseloperasjon betyr dette at du starter påføringen av mikrober rett etter at du har tømt gjødselgrava, og at du påfører mikrobene i selve fjøset, hvorpå de renner ned i gjødselgrava sammen med gjødsla.

Dag 1
Bland ut ProMest med rent vann, og spre denne blandingen jevnt utover gulvet i fjøset. Benytt håndholdt vannkanne med dusjhode eller annet som gir jevn spredning.

Dosering: 1 liter ProMest per 50 m3 bløtgjødsel som er igjen i gjødselgrava etter tømming.Tynn ut i så mye vann som behøves for enkelt å fordele løsningen utover hele gulvet i fjøset.

Dag 7
Bland ut Microferm med lunkent vann, ikke varmere enn 35 grader. Benytt håndholdt vannkanne med dusjhode eller lignende.

Dosering: 5 liter Microferm per 50 m3 bløtgjødsel som er igjen i gjødselgrava etter tømming. Tynn ut i så mye vann som behøves for enkelt å fordele løsningen utover hele gulvet i fjøset.

Deretter, 1 gang per uke
Bland ut ProMest med rent vann, og spre denne blandingen jevnt utover gulvet i fjøset.

Dosering: 1 liter ProMest per 50 dyr.

Deretter, 1 gang hver 12. uke
10 liter Microferm blandes med vann og spres ut som beskrevet over.

Dosering: 10 liter Microferm per 50 dyr

Generell informasjon

Det er ikke behov for ekstra omrøring i gjødselgrav for å blande inn mikrobene tilstrekkelig.

Det tar om lag 6 uker før du vil kjenne at fermenteringen er godt i gang i gjødselgrava. En vellykket fermentering kjennetegnes av redusert ammoniakk-lukt, som erstattes av en lett syrlig lukt. Det skal være redusert skorpedannelse, og normalt vil det være et tynt lag med grønlig skum på toppen av gjødsla i grava.

Dersom du benytter CaCO3 i fjøset, bør dette byttes ut med annet egnet middel, da CaCO3 øker pH og motvirker effekten av fermenteringen.

Når gjødsla i grava allerede er fermentert skal den være mer stabil enn ubehandlet gjødsel, og kan oppbevares i eksternt gjødsellager frem til spredning uten videre behandling. Dersom det er mye ubehandlet gjødsel igjen i det eksterne lageret når den behandlede gjødsla pumpes over, bør dette helst tømmes først, eller det bør tilsettes ProMest og Microferm som beskrevet i stegene over i det eksterne gjødsellageret før den behandlede gjødsla pumpes over.