1500 kubikk bokashi

Bokashi i landbruket. I august 2016 lagde en bonde i Østfold 10 kubikkmeter bokashi med kyllingmøkk, halm og Effektive Mikroorganismer pakket i plast på gården sin. Det var bare en test. Nå er bonden klar for å videreføre bokashiteknikken på mer fjørfemøkk. Mye mer.

Bondens utfordring

Bjørnstad gård ligger i Østfold og produserer økologisk høy, høyensilasje og halm for salg. Gården driver også økologisk kornproduksjon og konvensjonell kalkunproduksjon. Tradisjonelt har bonden spredt kalkun- og kyllingmøkk på jordene som gjødsel; men mange av jordene har bebyggelse tett på, og ammoniakklukten er plagsom for naboene. Det hadde kommet til et punkt hvor han ikke lenger kunne drive økologisk på denne måten. Han måtte gjøre noe.

Ammoniakklukt betyr dessuten at nitrogen går tapt. Det var også en utfordring for bonden: Nitrogen er viktig for god plantevekst, og han ønsket å føre mer av nitrogenet ned i jorden og mindre ut i luften som stinkende ammoniakk (NH3).

Test sommeren 2016

Vi har tidligere skrevet om bondens bokashitest i august 2016; da hadde vi vært i Nederland og lært om bokashi i landbruket. Noen måneder senere har testen gitt et så tilfredsstillende resultat at bonden vil lage bokashi for alvor: Han henter inn kyllingmøkk fra omkringliggende gårder og begynner arbeidet med å legge opp en 1500 kubikkmeter stor bokashistakk av fjørfemøkk og halm, med EM/Mikroferm.

Fra test til alvor

Landbruk1500-2.jpg

Bokashistakken legges i gårdens gamle gjødsellager i betong. Det er et stort område, og enorme mengder materiale. For et eventyr! På banneret øverst på siden er vi på befaring; møkkahaugen på bildet utgjør kanskje halvparten av den totale mengden fjørfemøkk som skal fermenteres.


I tillegg til all fjørfemøkka skal det blandes inn store mengder halm. Dette for å få riktig forhold mellom karbon (C) og nitrogen (N) i bokashistakken. Kalkun- og kyllingmøkk inneholder mye nitrogen, mens halmen inneholder veldig mye karbon og er egnet til å justere balansen.


For den som vil ha 1500 kubikk bokashi, nytter det ikke med bokashistrø i kilospakker. Landbruket bruker aktivert EM-1 i flytende form: Mikroferm. Levert i beholdere på 1000 liter (en kubikkmeter). (Bokashistrø er forøvrig også aktivert EM-1). Akkurat som i testen gjennomført i august, skal skjellsand og leirmineraler også med i miksen.

Bokashi med traktor og teleskop-laster

Landbruk1500-3.jpg

Bonden har investert i en fôrblander som kutter halmen og blander møkk, halm, leirmineraler, skjellsand og Mikroferm skikkelig.

Dette er bokashi med traktor og teleskop-laster. – Tøft!

Slik gjør bokashi-bonden

Landbruk1500-4.jpg

Oppi fôrblanderen som bonden har anskaffet til bokashiblanding, laster han møkk, halm, skjellsand og leirmineraler. Ønsket C/N-ratio i bokashiblandingen er 20. Fjørfemøkka har en C/N-ratio på 7, så det trengs en del karbon. Halm har en C/N-ratio på 70 og tilfører det som skal til av den sorten.


Fôrblanderen kutter halmen og blander alt sammen veldig bra! Mikroferm spyles nedi fra en tank på siden av blanderen og mikses godt inn.


Ferdig blandet bokashimateriale, klart til fermentering! Det tar tid å blande 1500 kubikk materiale. Men når alt er klart, skal bonden presse det godt sammen (han kjører over det med gravemaskin!) og trekke plast tett, tett over hele gjødsellageret, fylt med bokashi.

Forventningene

Bondens (og våre) forventninger til det ferdig fermenterte produktet er at det skal gi betydelig mindre avgang av ammoniakk til luften når det spres på jordene til våren. Dermed slipper nærmiljøet plagsom lukt, og bonden får et mer stabilt og verdifullt gjødselmateriale hvor mer av det viktige nitrogenet føres ned i jorden og kan tas opp av gresset og kornet på jordene på Bjørnstad gård i Østfold.