Kan jeg kaste aske i bokashibøtta?

Nei! Akkurat aske liker bokashimikrobene faktisk ikke. Unngå å kaste aske fra vedovnen i bokashibøtta.