Kan jeg spise mat dyrket i bokashijord hvis jeg har cøliaki?

Bokashistrøet er laget av hvetekli og effektive mikroorganismer. Hvetekliet inneholder gluten. Men så lenger du ikke spiser hvetekliet eller spiser jorden vil det være trygt for deg med cøliaki og glutenintoleranse å spise mat som er dyrket i bokashijord.

Hvorfor?

Gluten er et naturlig protein, som i likhet med andre naturlige og organiske forbindelser, spises av mikrolivet og brytes ned i jord til mindre molekyler som blir nye byggesteiner til planter og dyr. Strøet er jo også så finkornet og full av næring til mikrolivet, at det er det første som brytes ned i kontakt med jord. Planter har ikke bruk for verken gluten eller andre store protein-molekyler – de tar i all hovedsak bare opp næringsstoffer fra jorden i sine enkle former som grunnstoffene Kalium, Nitrogen og Fosfor, blant andre.

Helt glutenfritt

Det går an å lage bokashi helt glutenfritt også, ved å erstatte bokashistrøet med Microferm. Microferm inneholder de samme mikrobene, men ikke hvetekli.