I juli måned sender vi kun varer på torsdager. God sommer!

Jordforbedring og gjødsling med Microferm

Mikrobeblandingen (EM) i Microferm er et konsortium av naturlige mikroorganismer som gjennom samarbeid med øvrige jordmikrober styrker mikrolivet i jorden, bidrar til effektiv nedbryting av organisk materiale og påskynder humusdannelsen i jorden. De probiotiske bakteriene gir dårligere miljø for patogene bakterier og styrker motstandskraften mot ulike soppangrep.

Merk at Microferm ikke er et middel som dreper sopp eller skadedyr direkte. Microferm beskytter plantene over tid gjennom å stimulere det probiotiske mikrolivet i jorden og på plantene, og dermed svekke betingelsene for patogener. De mikrobene som dominerer miljøet, vil svekke betingelsene for andre mikrober som krever andre betingelser. Ved å tilføre mikrober som fremmer fermentering, vil vi styre de mikrobielle prosessene vekk fra forråtnelse (som er det miljøet hvor mikrober som er patogene for planter og mennesker trives best) og skape et miljø for nedbryting ved fermentering.
Microferm kan påføres ved vanning eller ved spraying av vekstene.

Dosering:

Gjødsling av hagen: Vann kjøkkenhagen, busker, hekker, frukttrær med Microferm utspedd 1:100 når utetemperaturen er over 10 grader. Gjenta minst 1 gang i måneden til temperaturen igjen synker under 10 grader. 10 liter vann + 1 dl Microferm holder til ca 15 kvadratmeter hage/kjøkkenhage.

Bladgjødsling: Microferm blandes med vann i forholdet 1:100 - 1:1000 og sprayes på bladene annenhver uke.

Hydroponisk dyrking: Microferm kan også brukes i et hydroponisk dyrkingssystem for å bedre plantenes næringsopptak og vekst. Blandingsforhold er 2 liter Microferm per 2000 liter vann i uken.

Aktuelle produkter:

Relaterte artikler

Microferm mot skadesopp

Vi fikk gråskimmel på drivhustomatene! Kan bokashimikrober hjelpe? Gartner og gartneribestyrer i Ila fengsel, Benny Nielsen, har mye erfaring med pr...

Microferm: fermentering av hagekompost

Vi fermenterer hageavfall med Microferm. Det gir raskere omdanning til jord, en god syklus i hagen og en rik og levende kompostjord.

Egentlig driver vi ikke me...

Microferm: mindre lukt av neslegjødsel

Brenneslevann er effektiv gjødsel. Men det stinker! Nå kan du redusere lukt og maksimere effekt ved å fermentere neslevannet med Microferm: b...