I juli måned sender vi kun varer på torsdager. God sommer!

Lufting av plen

Har plenen din behov for lufting? Jorda i plenene våre er ofte ikke sandholdig nok til at røttene får nok luft. En godt etablert gressplen vil også danne veldig kompakte røtter etterhvert.

plenlufter plen.jpg

Når jorda og plenen blir det for tett og kompakt, vil det rett og slett gi dårligere vekst. Derfor kan det være lurt å lufte plenen hvis du ønsker deg en skikkelig fin og grønn matte.

Hvis du lufter plenen ved å stikke nedi et greip, blir jorda fort kompakt igjen. Mens med plenlufteren fra BioProffa får du faktisk opp små pølseformede jordklumper slik at luftingen blir betydelig mer effektiv! Det er spesielt hendig hvis du også har tenkt til å toppdresse og tilføre plenen sand, biokull eller kompost (eller gjerne alt i samme blanding). Da får du rakt litt av toppdressingen ordentlig godt nedi hullene. Særlig i tung leirjord er dette veldig effektivt!

Plenlufter
kr 664,00
Vulkamin 3 kg, plengjødsel
kr 246,00
Biokull 20 liter
kr 445,00

For å få en skikkelig vakker plen bør du lufte den minst én gang i året, men gjerne både før og etter hver sommer. Hvor ofte du trenger å toppdresse kommer an på plenen din. Noen gjør det årlig, andre hvert tredje eller fjerde år. Lag jevnt med hull i plenen, cirka 20-30 cm mellom hullene. Deretter kan du spre sand, skjellsand, vulkamin, ladet biokull, ullpellets og/eller bokashijord utover og rake noe av dette ned i hullene. Du må ikke tette hullene, men det kan være en fin anledning til å gjødsle og forbedre plenen.

// AS

Relaterte artikler

Høstgjødsling plen

Rådene for når plenen skal gjødsles spriker en del, men det begynner i alle fall å bli enighet om at det er viktig å gjøds...

Trenger hagen din kalk?

Regner det mye hos deg er det stor sannsynlighet for at du har litt sur jord. Mye nedbør fører nemlig til næringsfattig jord med lav pH –...

Tips: Frodig plen i en fei

Er gressplenen gul og flekkete etter vinterens kulde? Vi har tips til hvordan få frodig gressplen i hagen.