Bokashi hele året - uten jordfabrikk inne

Du trenger ikke ha en jordfabrikk innendørs hele året for å lage jord av ditt matavfall – hele året. I dag vil jeg dele noen tips til hvordan være en full-års bokashibruker uten å ha jordfabrikk innendørs! Det er ikke så vanskelig, det er bare en annen strategi.

Noen elsker å produsere jord inne i jordfabrikk og lykkes veldig godt med det og kan produsere jord innendørs hele året. Andre derimot, kan ha utfordringer med sin innendørs jordfabrikk, eller får ikke jordproduksjon innendørs til å passe inn i hverdagen og dropper derfor dette momentet med bokashi. 

Ett skritt foran

Vår tre-barns familie produserer rundt 1000 liter matavfall i året. (Inkl. eggekartonger, litt aviser, servietter og alt organisk avfall som produseres av avkapp i en grønnsaks-elskende og -produserende familie). Det sier seg selv at jeg ikke kan produsere jord innendørs av alt dette kjøkkenavfallet i vinterhalvåret. 

For å alltid ha tilgang på jord til mine prosjekter, samtidig som jeg tar vare på alt matavfallet vår husstand produserer, gjør jeg isteden det slik årstid for årstid:

Vinter

Når bøttene er ferdig fermentert, tømmer jeg disse i en beholder utendørs. Det kan være en dobbel søppelsekk, en plastkasse/tønne, den gamle varmkomposten, en bokashisekk eller i krukker og potter. En jordfabrikk av pallekarmer med lokk, om ikke alt er frossent. Hensikten med dette er bare å frigjøre bokashi-bøtten og oppbevare den fermenterte bokashien frem til våren. Siden vinteren er kald, vil det ikke skje noe mer nedbrytning i oppbevaringsbeholderen og bokashien trenger verken jord eller luft under oppbevaringen. Bare snurp igjen så det ikke kommer skadedyr til. Et hett tips er å ikke samle i større kvanta enn det du greier å flytte på senere. Her er bokashisekkene perfekte - de er kraftige nok til at du kan slepe dem med deg over plenen uten at det går hull. En annen variant er å oppbevare ferdig fermentert matavfall i storskala bokashibøtter. I storskalabøtta kan du legge et lag med biokull under risten, så får du ladet biokull i løpet av vinteren hvis det tiner opp nok til at bokashivæsken drypper.

Produkter du kanskje trenger:

Vår

Når jorden tiner og det blir gravbart igjen tømmer jeg den oppsamlede bokashien fra vinteren. Enten graver jeg de direkte ned i bedene, eller så starter jeg en jordfabrikk i pallekarmer. Jeg blander i løv, som jeg har sanket på høsten for å tilføre noe mer moldrikt til den nærinsgrike bokashien. All bokashi må dekkes med minst 10 cm jord, for at ikke skadedyr skal få ferten av dette. Jeg lager også jordfabrikk/plantekuvøse, der jeg har jordfabrikk i bunn – og driver opp småplanter under et lokk på toppen. Jeg liker å utnytte plassen. Her har jeg tilgang til jord når dette omdannes utover sommeren. På våren kan jeg ikke få nok bokashi – da må jeg prioritere de mest næringskrevende og det blir sjeldent et bokashi-overskudd. 

Sommer

Tidlig sommer lager jeg kompostbed av pallekarmer jeg flytter rundt. Fyller i oppsamlet bokashi, løv og annet rusk og rask fra hagen, topper med jord fra andre bed, også planter jeg gresskar, eller annet næringskrevende på toppen. Nå er gjerne alle bed fulle med vekster, så det er ikke like enkelt å grave ned bokashi. Da starter jeg opp en jordfabrikk i pallekarm igjen. Evt. lagrer jeg bokashi i varmkompost-beholderen. Hver gang jeg bytter grøder og det blir plass i bedene, passer jeg på å grave ned en bøtte med bokashi før jeg planter noe nytt.

Høst

Når gresskarene takker for seg på høsten,  graver jeg ut jorden i kompostbedene. Denne jorden har nå kompostert under gresskarene hele sesongen. Jeg solder den lett for store ukomposterte deler og lagrer jorden i jordsekker. Dette er nå vel omdannet bokashijord som inneholder mengder med moldstoff /kompost og endel næring, men den er ikke like ultra næringsrik som en fersk bokashijord. Denne jorden bruker jeg til alt jeg trenger jord i «løsvekt» til. Jeg tar en sekk med meg inn på vinteren når jeg trenger jord til å så i. Jeg bruker en sånn sekk til å toppe en jordfabrikk salatbar på vinteren. Jeg bruker den til å potte om planter på vårparten - eller om jeg vil lage en jordfabrikk innendørs i ny og ne. For å pimpe opp næringsinnholdet, hender det seg jeg tømmer en dl uutblandet bokashivæske i jordsekken og lar dette "marinere" noen dager så næringen får fordele seg i den lett fuktige jorden. Jeg har litt flere bokashibøtter enn det vi trenger til å få det til å gå rundt, som gir meg litt fleksibilitet når det kommer til å tømme de. Og før vinteren melder sin ankomst, passer jeg på å tømme alle bøttene så jeg frigjør kapasiteten. 

Så kommer vinteren igjen og jeg begynner forfra med å bunkre opp bokashi til den sultne våren.

Med denne strategien må jeg ligge litt i forkant, men jeg trenger til gjengjeld ikke kjøpe jord for å lage jord av bokashi. Jeg trenger heller ikke være like nøye med å finfkappe matavfallet i mindre deler, jeg trenger ikke være redd for å putte litt sakte nedbrytbart papir i bokashibøtta – fordi bokashien får god tid på seg til å brytes ned. Samt at når jeg solder den, solder jeg ut ukomposterte biter, som er enklere å gjøre utendørs på høsten. Jeg får en jord som er klar til bruk, jeg trenger ikke spe den ut eller være redd den er for næringsrik. Om den trenger mer nærig, kan jeg tilføre bokashivæske.

Respekt til alle dere som nailer jordfabrikken innendørs! Og til deg som ikke får det til - håper jeg du har fått noen tips til hvordan du kan gjøre det isteden her. 

Bokashi`on! 

Maria/BokashiNorge

Relaterte artikler

Jordfabrikk i drivhuset

Med en bokashi jordfabrikk i drivhuset har vi alltid prima kompostjord for hånden der vi dyrker mest intensivt. Dette blir også den første ko...

Jordfabrikk inne eller ute

Bokashi er en tre-trinns-rakett til fantastisk næringsrik kompostjord. De to første trinnene skal foregå innendørs og på det tre...

Hvilken type jordfabrikk skal jeg velge?

Med bokashi kan du kompostere matavfall i en plastkasse eller bøtte, i pallekarmer, i en kompostbinge eller ved å grave fermentert matavfall rett i...