Lag bokashi av hageavfallet

Vi HAR ingen hagekompost, vi. Det er helt sant. Enda vi har en ganske stor kjøkkenhage og like mye avskjær og planterester som alle andre. Vi synes hagekomposten ble et styr: den tok mye plass, omdanningen gikk langsomt, det var mye jobb med den for å få den til å holde i gang og dessuten ble den et sneglehotell i hagen! Fysj. Hageavfallet går rett i jorden hos oss, enten fermenterer vi det først. Eller ikke.

Begrepsavklaringer: Vi bruker begrepet «bokashi» BÅDE om prosessen med å fermentere matavfall eller annet organisk materiale før det omdannes til jord, OG om det fermenterte materialet – det fermenterte matavfallet (bokashien) i bokashibøtta, eller hageavfallet som er fermentert med Microferm i en sekk eller binge. Når bønder fermenterer husdyrgjødsel i store stakker tildekket med presenning (også med Miroferm), kalles dette en bokashistakk. Det er en bokashi. Og på engelsk har vi til og med sett «bokashi» brukt som et verb (som de typisk gjør i engelsk, de lager verb): Bokashi on!
Love it.

1. Sneglefri hagekompost: fermentering i sekk

Sesongens hageavfall fermenterer vi i sekker over vinteren. Det passer like fint i små som i store hager, metoden gir mindre næringstap enn tradisjonell kompostering, den er sneglefri og gir passe porsjoner med jordforbedringsmateriale for bed og pallekarmer til våren.

Les mer
Hvorfor fermentere hagekomposten?

2. Fermentering med presenning eller i fôret binge

i fermenterer hageavfall med Microferm. Det gir raskere omdanning til jord, en god syklus i hagen og en rik og levende kompostjord.

Les mer om
Microferm: fermentering av hagekompost

Eller gjør som kompostgruppa i Årvoll parsellhage: De har fôret en kompostbinge av paller (bruk gjerne pallekarmer) med plast på innsiden, for å gjøre den så lufttett som mulig. I denne fermenterer de alt hageavafll og lager jordforbedring og jord til parselleierne. Et perfekt bokashikretsløp i parsellhagen!

Slik gjør de:
Bokashikretsløp i parsellhagen

Produkter til hagen din:

Men blir det lufttett nok?

– Men hva med all jorden som følger med planterestene ned i sekken eller bingen med hageavfall og Microferm? er det flere som spør. Vi anbefaler jo å vri av urteplantene fra urtepottene fra butikken, og spare jordklumpen til jordfabrikken for ikke å introdusere for mye jord i fermenteringsprosessen i bokashibøtta. Men i en hagekompost blir det jo med røtter med jord på. – Og blir det lufttett nok i bingen?

Dette er gode spørsmål. Det er fint å riste av så mye jord som mulig fra røttene. Men dette er én av flere faktorer som ikke blir LIKE optimalt i hagekompostering med Microferm som i bokashibøtta: lufttetthet og temperatur er andre. Vi oppnår rett og slett ikke samme kontrollerte miljø i fermentering med Microferm i sekk eller under presenning ute, som i bokashibøtta inne. Dette er noe av grunnen til at vi lar fermenteringen ta en del lengre tid når vi fermenterer hageavfall med Microferm, og dessuten er hageavfall ofte relativt lett nedbrytbart, det står ikke inne og er ikke matavfall – alt det gjør dette til en mindre «følsom» prosess. Skulle det ha gått galt når du åpner sekken eller presenningen til våren, er det ikke full krise: det blir verdifullt organisk materiale til jorden likevel. Grav det ned! Men som regel fermenterer hageavfallet fint i sekken eller bingen.

Her kan du se hvordan fermenterte planterester og gressklipp-og-løv-i-sekk så ut da vi åpnet sekkene på våren etter fermentering med Microferm over vinteren:

Les også
Lage jord med Microferm: hagekompost våren etter

3. Rett i jorden uten fermentering

Men noen ganger fermenterer vi altså ikke hageavfallet i det hele tatt. Vi bare graver det rett i jorden! Det gjør vi typisk midt i sesongen, hvis det passer seg slik at vi HAR et ledig sted å grave akkurat når vi har hageavfall å bli kvitt. For eksempel når en pallekarm er høstet tom, og vi skal så eller plante ut der på ny med det samme, og jorden trenger påfyll av bokashi og annet organisk materiale. Da går hagekomposten rett i jorden:

Jordforbedring med Hageavfall, gressklipp og bokashi

 

 

Relaterte artikler

Hvorfor fermentere hagekomposten?

Mange har en haug med hageavfall gjemt bort bakerst i hagen. Men det er mulig å unngå denne haugen som vokser og vokser hvert år ved å k...

Bokashimikrober i kompostbingen?

Du trenger ikke kompostbinge for å lage jord av matavfall med bokashi. Men har du en binge stående, vil du likevel få glede av den – ogs...

Bokashi gir nytt liv til død kompost

Har du en forsømt kompostbinge stående i hagen? Jeg tror du kan sitte på en prinsesse, du må bare gi henne et bokashikyss! Vi ga nytt l...