Bokashi i parkanlegg

Parker og kirkegårder har store mengder løv å håndtere hver høst. Mange laster løvet på bil og kjører det bort. De betaler for å dumpe løv på høsten, og neste vår må de kjøpe jord til parkanlegget. Tenk om de istedet kunne lage jord og jordforbedring av løvet lokalt i parken over vinteren? Ved hjelp av bokashi løvkompost, kanskje?

Vi tester dette i 2016/17 hos bybonden i Bjørvika, med løv fra parkanleggene til Universitetet i Oslo.

Løv-bokashi i Oslo

I slutten av november 2016 fikk bybonden i Oslo tilkjørt fem kubikkmeter løv fra Universitetet i Oslo. Slik fikk han bokashistakk på Losæter i Bjørvika.

Norske byer og kirkegårder drifter store parkområder, med mange trær og uendelig mye løv om høsten. Mye av løvet må de laste på bil og kjøre bort, og betale for å få håndtert. Neste vår kjøper parkanleggene inn store mengder jord til å så og plante i.

Tro om vi kunne få noen kubikk for å teste en løsning som kan gjøre det mulig å lage jord av løvet on-site i fremtiden? Herlig, egenprodusert jord eller jordforbedringsmateriale til å dyrke i året etter? Det kunne vi.

1) Påfører mikroorganismer

Løvet fra universitetet er dumpet i en sto haug på Losæter i Bjørvika. Her blir det sprayet med produktet Mikroferm: aktiverte Effektive Mikroorganismer (aktivert EM-1). Bokashistrø er også aktivert EM-1, i en annen form.

2) Skjellsand og leirmineraler

Skjellsand og leirmineraler blandes også inn. Skjellsand er kalkholdig og bevarer pH-en i stakken på rundt 6, ikke lavere. I en bokashi kjøkkenkompost synker pH-en mye mer, til 4 eller litt under, og så stopper nedbrytingen. Det medfører at innholdet i bokashibøtta konserveres og tåler faktisk å stå i inntil et år før det må blandes med jord og omdanningen fullføres. Dette gir god fleksibilitet for oss som driver med kjøkkenkompost. Først når det fermenterte innholdet blandes med jord, stiger pH-en igjen, og omdanningen til jord går i gang.

I en svær løvstakk vil vil helst slippe å måtte pakke opp bokashien igjen og blande den med jord. Derfor sørger vi for å pH-en forblir høy nok til at prosessen kan fortsette. Jordbakterier er det nok av – i løvet. Så det er unødvendig å blande en løvkompost med jord.

Bokashi-løv-park3.jpg

Pakket og klart

Bokashi-løv-park5.jpg

På samme måte som i en bokashibøtte på kjøkkenet må fermenteringen foregå i et lufttet miljø. Løv, mikrober, skjellsand og leirmineraler pakkes godt inn i plast.

Hvordan gikk det?

Sommeren 2017 åpnet bybonden bokashistakken sin i Bjørvika. I julimåned er løvet som ble lagt i bokashistakk i november, delvis nedbrutt – til herlig lett løvkompost. Det vil si at man kan se tydelige bladrester, men de er nedbrutt og formuldet til en litt grov med veldig lett jord, nesten litt som torv – og masse, masse meitemark.

I oktober samme år ser løvkomposten på Losæter slik ut:

Bokashi-løv-park6.jpg

Løv-bokashi hjemme i hagen

Har du bokashi kjøkkenkompost og vil lage næringsrik løvkompost i hagen med Effektive Mikroorganismer, kan du gjerne følge samme oppskrift, bare på mindre skala. Eventuelt kan du fermentere løvet ditt i en bokashisekk i stedet.

Du kan også bruke ferdig fermentert bokashi til noe litt tilsvarende. Se hvordan vi blander løv og fermentert bokashi i plastsekker på høsten.

Relaterte artikler

1500 kubikk bokashi

Bokashi i landbruket. I august 2016 lagde en bonde i Østfold 10 kubikkmeter bokashi med kyllingmøkk, halm og Effektive Mikroorganismer pakket i pl...

Bokashi i kantine - bra for business!

Hos bedriften Axess i Molde produserer de bokashi i stor stil i kantinen, til glede for både mennesker, bokashimikrober og andre flyvende nyttedyr. De kal...