Hva er Microferm?

Microferm er bokashi-mikrober rett i hagen! Uten å gå veien om bokashibøtta først. Produktet består av aktivert EM-1 (Effektive mikroorganismer) i flytende form. Microferm brukes både i private hager og av gartnere: til fermentering av hagekomposter (for en raskere omdanning til rik og levende kompostjord), til stimulering av mikrolivet i jorden og styrking av plantene direkte – og til å redusere lukten av brenneslegjødsel (neslevann).

Vi bruker Microferm til både hagekomposter, som jordforbedring, til styrking av plantevekster og miljøet de vokser i, og altså til å redusere lukten i egenprodusert neslevann. Blant annet.

Mer om utvalgte bruksområder og dosering/ fremgangsmåter:

Til hagekomposten

Mikroorganismene i Microferm bidrar til effektiv nedbryting av organisk materiale i hagekomposten ved at hageavfallet fermenteres. De lengre karbonkjedene brytes ned av mikrobene, slik at omdanningsprosessen deretter går raskere: Akkurat som med bokashi for matavfall omdannes ikke hageavfallet til jord før det blandes og dekkes til med jord – enten rett i hagejorden i bed og dyrkekasser, eller der du har hagekomposten. Fermenteringen produserer også organiske syrer, som er en viktig byggestein for dannelse av humus i jorden.

Slik får du en mer levende matjord.

Dosering
Vi anbefaler 2 dl Microferm per 100 liter hageavfall. En full søppelsekk tar ca. 100 liter hageavfall. En enkel pallekarm 80 x 120 cm rommer 200 liter.

Løs opp 1–2 dl Microferm i en 10-liters kanne med vann. Bruk gjerne kanne med dusjmunnstykke slik at Microferm spres godt over materialet ved påføring. Jo nærmere mikrobene er det materialet de skal fermentere, dess bedre blir fermenteringen: spre materialet godt utover før du sprayer/ vanner med Microferm over. Gjenta eventuelt dette i flere lag som i en lasagne, dersom du har mye materiale. I mellom hvert lasagnelag strør du litt skjellsand for å holde pH verdien i blandingen stabil. Dekk komposten med plast eller rull bokashisekken godt igjen.

Hvor lenge bør hageavfallet fermentere før det blandes med jord?
Vi anbefaler at komposten får stå og fermentere i minst 6–8 uker før materialet blandes med jord. Hageavfallet er ofte kraftigere og trenger derfor lenger tid til å bli gjennomsyret av de gode bokashimikrobene.

Veldig kraftig hageavfall, som maisstengler, bør kuttes i biter før du har det i hagekomposten. Kvister og greiner bruker veldig lang tid på å bli jord, selv om du fermenterer det først.

Jordforbedring

Styrket mikroliv og positivt probiotisk miljø for jord og vekster

Mikrobeblandingen (EM) i Microferm er et konsortium av naturlige mikroorganismer som gjennom samarbeid med øvrige jordmikrober styrker mikrolivet i jorden, bidrar til effektiv nedbryting av organisk materiale og påskynder humusdannelsen i jorden. De probiotiske bakteriene gir dårligere miljø for patogene bakterier og styrker motstandskraften mot ulike soppangrep.

Merk at Microferm ikke er et middel som dreper sopp eller skadedyr direkte. Microferm beskytter plantene over tid gjennom å stimulere det probiotiske mikrolivet i jorden og på plantene, og dermed svekke betingelsene for patogener. De mikrobene som dominerer miljøet, vil svekke betingelsene for andre mikrober som krever andre betingelser. Ved å tilføre mikrober som fremmer fermentering, vil vi styre de mikrobielle prosessene vekk fra forråtnelse (som er det miljøet hvor mikrober som er patogene for planter og mennesker trives best) og skape et miljø for nedbryting ved fermentering.

Microferm kan påføres ved vanning eller ved spraying av vekstene.

Dosering
Tynn ut Microferm i romtemperert vann 1:100 – 1:200 (1 – 0,5 dl i en 10-liters kanne) og vann plantene i hagen eller spray på vekstenes blader. Behandlingen må gjøres når det er over 10 grader ute, og bør gjentas en gang per måned frem til temperaturen synker igjen på høsten.

_____________________

Oppbevaring
Microferm oppbevares i romtemperatur. Må ikke utsettes for varme over 38 grader, ved høyere temperaturer dør mikrobene. Bør ikke utsettes for direkte sollys.

Relaterte artikler

Microferm: mindre lukt av neslegjødsel

Brenneslevann er effektiv gjødsel. Men det stinker! Nå kan du redusere lukt og maksimere effekt ved å fermentere neslevannet med Microferm: b...

Microferm mot skadesopp

Vi fikk gråskimmel på drivhustomatene! Kan bokashimikrober hjelpe? Gartner og gartneribestyrer i Ila fengsel, Benny Nielsen, har mye erfaring med pr...

Brenneslevann som gjødsel

Gjødselvann er bra saker. Når gjødsel tilføres plantene sammen med vann, kommer næringsstoffene raskt i kontakt med røtt...